вторник, 5 июня 2018 г.


На замітку


Українські університети: на шляху до європейської інтеграції

Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" (http://www.euroosvita.net/), в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (http://ireg-observatory.org/en/), презентує новий академічний рейтинг вищих навчальних закладів України "Топ-200 Україна 2018", складений за методикою (http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=437), доповненою та вдосконаленою протягом 2006-2018 років.
При складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, окреслені Конференцією IREG-9: "Рейтинги і акредитація - дві дороги до однієї мети" (23-25 травня, 2018р., м. Хассельті, Бельгія) та Конференцією міністрів освіти Європейського простору вищої освіти (24-25 травня 2018 р., Париж, Франція). Напрацювання цих конференцій стануть головною темою дискусії з визначення університетських рейтингів на Саміті, який у липні цього року проводить міжнародна рейтингова організація Times Higher Education (https://www.timeshighereducation.com/).
На зазначених конференціях було особливо наголошено, що однією із головних тенденцій в системах ранжування університетів є знаходження балансу між створенням нових, критичних знань, результатів досліджень та інновацій і практичною трансформацією цих напрацювань в розвиток сучасного суспільства.
З урахуванням цих підходів група експертів визначила, що в авангарді українських університетів протягом усіх 12 років впевнено залишаються Київський національний університет ім. Тараса Шевченка і Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". За середньою сумою місць в національному сегменті, п’ять міжнародних університетських рейтингів надають їм рівні результати (Таблиця 1).

Таблиця 1. Топ 10 українських ЗВО в міжнародних університетських рейтингах
ЗВОTransparent Ranking
(місце в Україні)
Webometrics

(місце в Україні)
UniRank

(місце в Україні)
QSTop University
(місце в Україні)
The Times Higher Education World University Rankings
(місце в Україні
Середня сума місць
КНУ ім. Т. Шевченка312211.8
КПІ ім. І. Сікорського121321.8
ХНУ ім. В.Н. Каразіна273171210
Сумський ДУ44744.75
ЛНУ ім. Івана Франка85424.75
НУБіП11101311.3
НТУ ХПІ572412.0
НАУ2281013.3
НУ Львівска політехніка32614213.5
ОНУ ім. Мечнікова913.5

Незважаючи на те, що ці два університети діють дещо в різних сферах суспільства, в національному вимірі за методикою «Топ 200 Україна», в 2018 році вони також отрималидуже близькі значення інтегрального показника (), але із значним відривом віддалилися від групи інших університетів. Враховуючи досить близькі показники діяльності вказаних двох ЗВО за міжнародними і національними критеріями, в цьому році команда проекту «Топ 200 Україна» присудила їм загальне перше місце (Таблиця 2).
Обидва лідери проводять активну роботу в усіх напрямках їх діяльності. Висока затребуваність випускників цих університетів на ринку праці, як в Україні, так і за кордоном, відображає з одного боку високу якість фундаментальної підготовки студентів, постійне впровадження нових інноваційних технологій в освітній процес і наукові дослідження, з іншого – тісну взаємодію з відповідними секторами економіки і суспільства.
При цьому КНУ ім. Тараса Шевченка має найвищий серед українських ЗВО рейтинг цитування своїх наукових праць за системою Scopus, високий рівень затребуваності його випускників ринком праці, особливо в секторах державного управління, юриспруденції, економіки і політики.
КПІ ім. Ігоря Сікорського став головним навчально-науковим центром країни у сфері інженерії і високих технологій. Він продовжує розвивати українську «Кремнієву долину», яка стала відомою в Україні і світі як інноваційна екосистема “Sikorsky Challenge”. На сьогодні ця екосистема набула ознак загальнонаціональної і міжнародної мережі, відкривши свої відділення в 8 регіонах України та в США, Ізраїлі і Азербайджані. Вона щороку виводить на ринки десятки проривних стартапів із значним соціальним і економічним ефектом. Перші два українські наносупутники “Polytan-1” і “Polytan-2”, які зараз успішно працюють в космосі, створені і виведені на орбіту якраз цією екосистемою. Нею створені дрони розвідувальники світового класу “Spectator”, системи кібербезпеки і багато інших технологій спеціального призначення, які працюють на обороноздатність держави і експортуються на зовнішні ринки. Через механізм трансферу наукових винаходів вчених в стартапи з наступним їх виведенням на ринки, на одну гривню вкладених державою коштів в науку КПІ ім. Ігоря Сікорського, інноваційна екосистема “Sikorsky Challenge” повертає в економіку країни 30 гривень.
Високі показники своєї діяльності демонструє ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Він стабільно протягом останніх років обіймає третє місце в національному академічному рейтингу «Топ 200 Україна».
У 2018 році у першій десятці лідерів зберегли своє перебування Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (4 місце), Національний університет "Львівська політехніка" (5 місце), Національний університет біоресурсів і природокористування України (6 місце), Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (7 місце), Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (8 місце), Львівський національний університет імені Івана Франка (10 місце). Високої оцінки заслуговує діяльність Сумського державного університету, який продемонстрував найбільший прогрес серед українських ЗВО. У 2016 році він обіймав 15 місце, у 2017 – вже 11, а у 2018 він увійшов у десятку лідерів і обійняв 9 місце в рейтингу «Топ 200 Україна».
В цілому ж переважна більшість українських університетів покращує показники за усіма напрямами своєї діяльності. За умов зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг, вони все активніше впроваджують інноваційні підходи в навчальний процес і наукову роботу, налагоджують співпрацю з зарубіжними партнерами, світовим науковим співтовариством, нарощуючи свою участь в освітніх і наукових програмах ЄС Темпус, Еразмус+, Горизонт 2020.
Серед досягнень світового рівня української вищої школи міжнародні експерти визнали лідерство у 2018 році (як і у минулому році) команди КПІ ім. Ігоря Сікорського серед 10 тисяч команд провідних університетів і ІТ компаній світу у змаганнях «білих» (етичних) хакерів по версії CTF (Capture The Flag) (https://ctftime.org/stats/) та перемогу команди Українського католицького університету (УКУ) у міжнародному конкурсі 2017 Queen’s International Innovation Challenge в Торонто (https://superagronom.com/news/2738-agrarna-rozrobka-ukrayinskih-studentiv-zdobula-peremogu-na-mijnarodnomu-konkursi).
Як і раніше, головним недоліком українських ЗВО є їх недостатня інформаційна відкритість. Зокрема, ректори понад 50 ЗВО ще не виставляють на сайтах університетів звіти про свою роботу. Має місце дуже низька культура (у порівнянні з європейськими університетами) ведення інформаційних ресурсів українських університетів і їх факультетів, особливо англійською і іншими іноземними мовами.
Таблиця 2. Рейтинг "Топ-200 Україна 2018"


#ВНЗМістоОцінка якості науково-педаго-гічного потен-ціалу IнпОцінка якості нав-чання IНОцінка міжна-родного визна-ння IМВОцінка інтегра-льного показ-ника діяль-ності ВНЗ, IЗ
1Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського"м.Київ37,4224,2623,0684,74
1Київський національний університет імені Тараса Шевченкам.Київ37,7720,8222,0180,59
3Харківський національний університет імені В.Н. Каразінам.Харків20,2014,6714,0848,95
4Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"м.Харків19,1111,2414,3644,70
5Національний університет "Львівська політехніка"м.Львів14,2615,9014,5144,66
6Національний університет біоресурсів і природокористування Україним.Київ17,9215,8810,1543,94
7Національний медичний університет імені О.О. Богомольцям.Київ28,118,007,7143,82
8Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»м.Дніпро21,1610,1711,3642,69
9Сумський державний університетм.Суми14,1812,1616,0342,37
10Львівський національний університет імені Івана Франкам.Львів13,5414,6714,0642,28
11Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"м.Харків16,0211,2015,0642,27
12Національний університет "Києво-Могилянська академія"м.Київ14,1016,9411,2142,26
13Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьманам.Київ13,5416,8610,2540,66
14Дніпровський національний університет імені Олеся Гончарам.Дніпро15,9812,2311,6539,86
15Національна металургійна академія Україним.Дніпро17,098,8112,9538,86
16Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрогом.Харків16,2311,348,9936,56
17Національний університет харчових технологійм.Київ17,2510,097,9635,30
18Одеський національний університет імені І.І. Мечниковам.Одеса12,187,7615,2635,19
19Національний авіаційний університетм.Київ13,4512,709,0035,15
20Національний фармацевтичний університетм.Харків15,8710,537,6234,02
21Національний педагогічний університет імені М.П. Драгомановам.Київ11,4311,3010,5933,33
22Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедубам.Харків17,609,376,2533,23
23Харківський національний університет радіоелектроніким.Харків14,097,6111,4033,10
24Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковичам.Чернівці9,3911,0112,5732,97
25Вінницький національний технічний університетм.Вінниця17,148,387,1732,69
26Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пироговам.Вінниця17,116,807,6131,52
27Донецький національний університет імені Василя Стусам.Вінниця10,019,7911,7131,51
28Київський національний торговельно-економічний університетм.Київ9,6415,546,2231,40
29Національний лісотехнічний університет Україним.Львів19,786,125,3031,19
30Університет банківської справи НБУм.Київ9,3315,116,6531,09
31Харківський національний медичний університетм.Харків15,637,328,0831,02
32Київський національний університет технологій та дизайнум.Київ13,4110,487,0530,94
33Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газум.Івано-
Франківськ
9,939,0611,2330,22
34Донецький національний технічний університетм. Покровськ10,219,2610,5330,01
35Ужгородський національний університетм.Ужгород10,8810,009,0129,89
36Одеський національний економічний університетм.Одеса8,0914,456,7329,27
37Одеський національний політехнічний університетм.Одеса8,857,3613,0129,22
38Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюям.Тернопіль11,189,518,4129,11
39Тернопільський національний економічний університетм.Тернопіль8,8013,716,0828,59
40Одеська національна академія харчових технологійм.Одеса13,586,997,5928,16
41Київський національний університет будівництва і архітектурим.Київ13,178,376,0527,59
42Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаникам.Івано-
Франківськ
8,948,1510,4427,53
43Львівський національний медичний університет імені Данила Галицькогом.Львів14,226,297,0127,52
44Чорноморський національний університет імені Петра Могилим.Миколаїв8,4410,398,4627,30
45Хмельницький національний університетм.Хмельницький9,106,2311,9027,23
46Одеський національний медичний університетм.Одеса13,296,657,0426,97
47Національний транспортний університетм.Київ11,058,137,7326,91
48Запорізький національний технічний університетм.Запоріжжя9,308,718,5726,58
49Буковинський державний медичний університетм.Чернівці13,685,727,0426,45
50Східноукраїнський національний університет імені Володимира Далям.Сєвєродонецьк8,327,3110,6826,31
51Національний університет "Одеська юридична академія"м.Одеса9,5810,496,0426,11
52Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнецям.Харків8,3010,197,4925,97
53Українська медична стоматологічна академіям.Полтава13,015,867,0825,96
54Харківський національний автомобільно-дорожній університетм.Харків12,486,706,2525,43
55Українська інженерно-педагогічна академіям.Харків11,149,344,9025,38
56Центральноукраїнський національний технічний університетм.Кропивницкий12,508,833,9825,31
57Дніпропетровська медична академіям.Дніпро13,655,735,8225,20
58Запорізький державний медичний університетм.Запоріжжя13,045,676,3725,08
59Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградськогом. Кременчук8,056,2910,5724,92
60Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазарянам.Дніпро10,017,217,6324,84
61Миколаївський національний аграрний університетм.Миколаїв10,949,863,9024,71
62Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевськогом.Тернопіль13,795,675,0324,49
63Університет економіки та права "КРОК"м.Київ7,6610,705,7824,15
64Національна академія керівних кадрів культури і мистецтвм.Київ9,4710,424,1424,03
65Національний університет водного господарства та природокористуванням.Рівне11,067,415,3723,84
66Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)м.Київ11,019,792,9923,78
67Івано-франківський національний медичний університетм.Івано-
Франківськ
12,626,145,0023,76
68Таврійський державний агротехнологічний університетм.Мелітополь10,967,175,6023,72
69Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинськогом.Одеса9,047,437,2323,71
70Донбаська державна машинобудівна академіям.Краматорськ11,375,646,6823,69
71Луганський національний університет імені Тараса Шевченкам. Старобільськ8,1010,545,0423,68
72Криворізький національний університетм.Кривий Ріг12,066,555,0223,63
73Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенкам.Харків11,757,404,4523,60
74Луцький національний технічний університетм.Луцьк8,577,037,9723,57
75Придніпровська державна академія будівництва та архітектурим.Дніпро11,486,105,9423,52
76Приазовський державний технічний університетм.Маріуполь9,297,296,9323,51
77Запорізький національний університетм.Запоріжжя8,408,476,6323,49
78Одеський державний екологічний університетм.Одеса9,806,367,3123,48
79Київський університет імені Бориса Грінченкам.Київ8,746,897,8323,46
80Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українким.Луцьк8,528,416,3623,29
81Херсонський національний технічний університетм.Херсон10,338,713,9523,00
82Львівський торговельно-економічний університетм.Львів8,558,825,5422,91
83Національна музична академія України імені П.І. Чайковськогом.Київ8,7310,373,6922,79
84Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенкам.Львів8,6910,333,6622,67
85Український державний хіміко-технологічний університетм.Дніпро12,296,833,4722,59
86Одеський національний морський університетм.Одеса9,606,816,1122,53
87Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановськогом. Кривий Ріг8,047,257,1622,45
88Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Поповам.Одеса9,458,064,8822,39
89Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюкам.Полтава8,468,854,7822,10
90Національна академія внутрішніх справм.Київ9,608,434,0422,07
91Український державний університет залізничного транспортум.Харків9,737,954,1421,82
92Національний університет "Острозька академія"м.Острог8,048,615,1121,76
93Чернігівський національний технологічний університетм.Чернігів8,667,835,1521,64
94Харківський національний університет будівництва та архітектурим.Харків8,927,015,4821,41
95Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетовам.Харків8,386,166,6921,23
96Донецький національний медичний університетм.Краматорськ12,614,304,3121,22
97Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнкам.Кам'янець-Подільський7,466,747,0121,21
98Херсонський державний аграрний університетм.Херсон8,738,054,3821,16
99Одеська державна академія будівництва та архітектурим.Одеса8,016,336,8121,15
100Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковородим.Харків8,518,673,9321,11
101Одеська національна музична академія ім. А.В. Неждановоїм.Одеса8,628,823,6621,10
102Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинськогом.Миколаїв8,157,145,7521,04
103Київський міжнародний університетм.Київ8,049,103,8721,01
104Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкам.Тернопіль8,746,405,8621,00
105Національний університет "Одеська морська академія"м.Одеса8,365,826,7420,92
106Університет імені Альфреда Нобелям.Дніпро7,067,076,7020,83
107Дніпровський державний аграрно-економічний університетм.Дніпро7,637,795,3920,81
108Херсонський державний університетм.Херсон8,038,024,7420,78
109Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницькогом.Черкаси8,047,245,4420,72
110Маріупольський державний університетм.Маріуполь7,917,225,5820,70
111Харківський державний університет харчування та торгівлім.Харків9,107,024,5220,64
112Київський національний лінгвістичний університетм.Київ8,047,355,1420,54
113Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєвам.Харків8,397,424,6220,43
114Донецький державний університет управлінням.Маріуполь7,007,026,3620,39
115Сумський національний аграрний університетм.Суми8,497,644,0520,18
116Полтавська державна аграрна академіям.Полтава7,587,814,7820,17
117Національна академія образотворчого мистецтва і архітектурим.Київ8,108,373,6620,13
118Національний університет кораблебудування імені адмірала Макаровам.Миколаїв9,906,573,5920,06
119Житомирський державний технологічний університетм.Житомир7,527,015,4619,99
120Київський національний університет культури і мистецтвм.Київ8,907,923,1619,98
121Національна академія управлінням.Київ7,639,003,2619,88
122Білоцерківський національний аграрний університетм.Біла Церква7,357,295,1319,77
123Академія адвокатури Україним.Київ8,418,173,0219,60
124Університет державної фіскальної служби Україним.Ірпінь7,827,803,9519,57
125Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковородим.Переяслав-Хмельницький7,267,214,8219,28
126Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченкам.Кропивницкий7,137,075,0719,26
127Подільський державний аграрно-технічний університетм.Кам'янець-Подільський7,966,554,7419,25
128Вінницький національний аграрний університетм.Вінниця7,606,575,0219,19
129Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадськогом.Київ7,006,915,1019,01
130Уманський національний університет садівництвам.Умань7,016,245,6618,91
131Житомирський державний університет імені Івана Франкам.Житомир7,537,144,1418,81
132Національна академія статистики, обліку та аудитум.Київ7,737,303,7018,74
133Черкаський державний технологічний університетм.Черкаси7,096,864,7518,70
134Запорізька державна інженерна академіям.Запоріжжя7,676,754,1218,55
135Полтавський університет економіки і торгівлім.Полтава7,115,695,5218,31
136Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичиним.Умань7,317,343,5918,24
137Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревськогом.Харків7,507,383,3318,20
138Харківська державна зооветеринарна академіям.Мала Данилівка6,776,584,7518,10
139Донбаський державний технічний університетм. Лисичанськ7,815,804,3517,95
140Львівський національний аграрний університетм. Дубляни6,606,215,0517,87
141Національний університет цивільного захисту Україним.Харків7,816,193,8217,83
142Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карогом.Київ7,287,143,3817,80
143Львівський державний університет фізичної культурим.Львів7,497,332,9417,77
144Харківська державна академія фізичної культурим.Харків7,427,263,0717,76
145Класичний приватний університетм.Запоріжжя6,556,644,3117,49
146Українська академія друкарствам.Львів7,156,913,4117,47
147Бердянський державний педагогічний університетм.Бердянськ7,335,864,1517,34
148Житомирський національний агроекологічний університетм.Житомир6,706,963,6617,31
149Харківська державна академія культурим.Харків7,686,153,4717,30
150Міжнародний університет фінансівм.Київ7,206,793,2217,21
151Університет митної справи та фінансівм.Дніпро6,726,044,3517,11
152Державний університет телекомунікаційм. Київ7,236,133,7317,09
153Луганський державний медичний університетм. Рубіжне8,414,294,2616,96
154Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчукам.Рівне7,605,453,8216,86
155Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченкам.Чернігів7,376,093,2516,71
156Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»м.Київ6,626,653,3816,65
157Хмельницький університет управління та правам.Хмельницький5,855,884,8516,58
158Львівський державний університет безпеки життєдіяльностім.Львів6,676,113,7616,53
159Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницькогом.Мелітополь6,625,764,1016,47
160Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франкам.Дрогобич7,326,162,9216,40
161Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинськогом.Вінниця7,076,342,9716,37
162Луганський національний аграрний університетм.Харків6,696,193,3716,25
163Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицькогом.Львів6,586,073,5016,16
164Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугаям.Київ7,026,073,0016,09
165Львівська національна академія мистецтвм.Львів6,836,162,8815,88
166Дніпровський державний технічний університетм.Дніпро-дзержинськ6,955,133,7615,83
167Донбаський державний педагогічний університетм.Слов'янськ6,895,743,0315,66
168Київський медичний університет УАНМм.Київ7,654,413,5115,56
169Київський університет права Національної академії наук Україним.Київ6,325,183,9015,41
170Мукачівський державний університетм.Мукачеве6,345,613,3615,32
171Академія праці, соціальних відносин і туризмум.Київ5,915,413,8815,20
172Донбаська національна академія будівництва і архітектурим. Краматорськ6,155,073,8715,10
173Харківська державна академія дизайну і мистецтвм.Харків6,745,332,9815,05
174Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголям.Ніжин5,545,304,0714,91
175Криворізький державний педагогічний університетКривий Ріг6,584,853,2714,70
176Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренкам.Суми6,205,892,3214,42
177Державний університет інфраструктури та технологійм.Київ6,095,093,1714,35
178Рівненський державний гуманітарний університетм.Рівне5,715,652,9114,28
179Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"м.Харків5,695,523,0414,25
180Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленкам. Полтава6,195,212,8214,22
181Дніпропетровський державний університет внутрішніх справм.Дніпро5,865,392,9514,19
182Український Католицький Університетм.Львів5,785,332,9014,02
183Херсонська державна морська академіям.Херсон6,424,383,1213,92
184Одеська державна академія технічного регулювання та якостім.Одеса5,855,052,6413,54
185Хмельницька гуманітарно-педагогічна академіям.Хмельницький5,565,622,1713,36
186Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженкам.Глухів5,295,242,7913,32
187Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчукам.Київ5,634,042,9512,61
188Придніпровська державна академія фізичної культури і спортум.Дніпро5,284,692,5812,56
189Донецький юридичний інститутм.Кривий Ріг5,085,032,3812,49
190Європейський університетм.Київ5,044,992,3712,41
191Дніпровський гуманітарний університетм.Дніпро5,225,311,7812,31
192Ізмаїльський державний гуманітарний університетм.Ізмаїл5,454,951,8712,26
193Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІм.Берегово5,404,602,1512,15
194Харківська гуманітарно-педагогічна академіям.Харків5,015,002,0912,10
195Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицькогом.Івано-
Франківськ
4,924,802,1811,90
196Одеський державний аграрний університетм.Одеса5,164,532,1411,83
197Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченкам. Кременець5,333,982,1311,44
198Львівський інститут економіки і туризмум.Львів5,393,542,5011,43
199Закарпатська академія мистецтвм. Ужгород4,594,222,5111,32
200Київський університет туризму, економіки і правам.Київ4,584,072,5811,23

Комментариев нет:

Отправить комментарий