пятница, 15 июня 2018 г.

Освіторія!
Олександр Співаковський. Питання фахової передвищої освіти
Як мною зазначалось раніше, на розширеному засіданні Комітету з питань науки і освіти 16 травня 2018 року були розглянуті питання стану законодавчого забезпечення функціонування та розвитку закладів фахової передвищої освіти (вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації). За результатами обговорення було прийняте рішення, яким рекомендовано Міністерству освіти і науки України до 20 червня 2018 року здійснити узгодження та поетапне доопрацювання робочою групою альтернативних законопроектів про фахову передвищу освіту (реєстр. № 8321, внесений народним депутатом України Марченком О. О., та реєстр. № 8321-1, внесений народними депутатами України Кремінем Т. Д. та Бриченком І. В.) з метою напрацювання єдиного узгодженого проекту Закону України “Про фахову передвищу освіту”.
У зв’язку з цим Комітетом було сплановано проведення 20 червня 2018 року розширеного засідання, на якому мало бути прийняте остаточне рішення щодо законодавчого визначення подальшої долі технікумів та коледжів.
На виконання вищезазначеного рішення на майданчику Міністерства освіти і науки України відбулось кілька засідань робочої групи, за результатами яких було встановлено наступне.
Робоча група не дійшла домовленості про узгодження ключових положень законопроектів щодо назви освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти та про відповідність рівня фахової передвищої освіти Європейським кваліфікаційним нормам.
Враховуючи, що ці положення є основними засадами, які повинен врегулювати законопроект, це унеможливлює подальшу роботу з його узгодження.
Крім того, робоча група зазначила, що відповідно до висновків Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на законопроекти «Про фахову передвищу освіту» (реєстраційний №8321 від 24.04. 2018 р. та реєстраційний №8321-1 від 08.05.2018 р.) було рекомендовано взяти за основу законопроект реєстраційний №8321 від 24.04.2018 р. У висновках також рекомендовано врахувати низку зауважень та пропозицій, доопрацювання яких потребує додаткового часу.
Тому, беручи до уваги зазначене вище, робоча група дійшла висновку щодо доцільності відтермінування проведення розширеного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, спланованого з метою розгляду узгодженого проекту 20.06.2018 р., на наступну сесію Верховної Ради України.
Також у ході дискусії щодо визначення відповідності рівня фахової передвищої освіти Європейським кваліфікаційним нормам і невідповідності дескрипторів Національної рамки кваліфікацій, зазначених у Законі України «Про освіту», результатам навчання підготовки молодшого спеціаліста у коледжах та технікумах, представниками профільного міністерства був запропонований варіант врегулювання питання шляхом трансформації фахової передвищої освіти у початковий рівень вищої освіти.
Представники коледжів і технікумів, які входять до складу робочої групи, погодились з тим, що такий варіант вирішення проблеми можливий за умови внесення окремого розділу до Закону України «Про вищу освіту», в якому будуть визначені особливості здобуття початкової вищої освіти практико орієнтованого спрямування, зокрема, одночасно з повною загальною середньою освітою та відповідних змін до Закону «Про освіту» та до Бюджетного кодексу України.
Така позиція була підтримана Міністерством освіти і науки України. Зокрема, Перший заступник Міністра освіти і науки Ковтунець В.В. звернувся до Комітету з листом, у якому повідомив про те, що за клопотанням членів робочої групи доцільно перенести розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти з 20 червня 2018 року на наступну сесію у зв'язку з необхідністю більш широкого обговорення та доопрацювання узгодженого проекту Закону.
Зважаючи на вказане вище, а також з метою винесення на розгляд Комітету остаточно доопрацьованого та погодженого всіма зацікавленими сторонами рішення, Комітетом було підтримано пропозицію Міністерства освіти і науки України щодо перенесення розширеного засідання Комітету на пізніший термін.
Очікуємо позитивних результатів робочої групи вже найближчим часом.

Світлина від Alexander Spivakovsky.

Комментариев нет:

Отправить комментарий