четверг, 7 июня 2018 г.

Освіторія!
Освітня програма визначає загальний обсяг та структуру навчального навантаження, очікувані результати навчання учнів, пропонований зміст окремих предметів, рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти внутрішньої системи забезпечення якості освіти, а також вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за  освітньою програмою.
Документом визначено, що загальний обсяг навчального навантаження для студентів І-ІІ курсів у частині профільної середньої освіти складатиме 2660 годин. 
Граничне тижневе навантаження студентів І-ІІ курсів у частині профільної середньої освіти складатиме 30 годин.
Закладам освіти запропоновано два варіанти переліку базових предметів.
Перший варіант містить перелік базових предметів з експериментальними інтегрованими курсами: «Історія: Україна і світ», «Природничі науки».
Другий варіант містить перелік базових предметів, який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.
Разом з тим, при складанні програм та навчальних планів переліки окремих предметів з обох запропонованих варіантів можуть комбінуватись.
Заклади освіти можуть ухвалювати рішення про утворення та використання інтегрованих курсів залежно від профілю навчання, кадрового потенціалу та матеріальної бази.
Кількість годин для вивчення базових предметів може бути збільшена за рахунок додаткових годин.
Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами: «Інформатика», «Технології», «Мистецтво». Заклади освіти можуть самостійно обирати два предмети з цього переліку та визначати розподіл годин між ними.
Частину навчальних годин в обох запропонованих варіантах призначено для забезпечення профільного навчання, яке є невід’ємною частиною підготовки молодшого спеціаліста.
Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів: базові та вибірково-обов’язкові предмети, профільні предмети, спеціальні курси, у тому числі курси за вибором.
Термін здобуття повної загальної середньої освіти здобувачами освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які вступили на навчання на основі базової загальної середньої освіти, дорівнюватиме двом рокам.
Керівники закладів освіти, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти мають забезпечити перехід на навчальні плани на основі Типової освітньої програми не пізніше 2019/20 навчального року.
Після завершення вивчення предметів загальноосвітньої підготовки буде проводитися державна підсумкова атестація студентів у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Комментариев нет:

Отправить комментарий