четверг, 17 мая 2018 г.

Освіторія

16 травня відбулось розширене засідання Комітету з питань науки і освіти. На засіданні були присутні: народні депутати України - члени Комітету Олександр Співаковський, Олексій Скрипник, Тарас Кремінь, Ірина Констанкевич, народні депутати України Олександр Марченко, Микола Фролов, Олег Петренко, Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, директор Генерального директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олег Шаров. Також участь в засіданні Комітету взяли представники Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства оборони України, Міністерства культури України, Міністерства охорони здоров’я України, регіональних органів влади і місцевого самоврядування, наукових, науково-методичних установ, керівники закладів освіти, представники роботодавців, громадських організацій та експертного середовища. Усього до засідання залучилось понад 200 учасників.
На порядок денний засідання було винесено всього два важливих питання:
1. Про стан законодавчого забезпечення функціонування та розвитку закладів фахової передвищої освіти (що за установчими документами мають статус вищих начальних закладів І-ІІ рівнів акредитації).
2. Проект Закону про забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року та фіналу жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року в Україні (реєстр. № 8335 від 03.05.2018, н.д.В.Денисенко, А.Павелко).
Розгляд першого питання тривав понад дві години, які пройшли у гострих та конструктивних дискусіях щодо визначення загальної позиції стосовно законодавчого унормування діяльності технікумів та коледжів.
На початку засідання я закликав учасників засідання бути толерантними і поважати думку кожного виступаючого, дотримуватися культури спілкування, оскільки думки можуть бути різними, але для прийняття виваженого рішення ми повинні вислухати різні позиції і зосередитися на конструктивному обговоренні врегулювання поточної ситуації і перспективного розвитку, без закликів і лозунгів.
З доповіддю щодо законодавчого забезпечення діяльності технікумів та коледжів виступала Міністр освіти і науки Україна Лілія Гриневич, яка окреслила основні новації з точки зору зміни законодавства, та виклала бачення профільного міністерства щодо внесених на розгляд Парламенту законопроекту “Про фахову передвищу освіту” (р.н. №8321 від 24.04.2018 р., автор - народний депутат України Марченко О.О.) та альтернативного до нього законопроекту
р.н. 8321-1 від 08.05.2018 р. поданого народними депутатами України
Кремінем Т. Д. та Бриченком І.В.
У своїй співдоповіді голова підкомітету Ірина Констанкевич, зазначила основні проблемні питання, які сьогодні існують у діяльності технікумів та коледжів та запропонувала комплексно підійти до підготовки єдиного законопроекту про фахову передвищу освіту, врахувавши всі позитивні моменти вже внесених.
У обговоренні взяли участь народні депутати України Олександр Марченко, Микола Фролов, директор Генерального директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олег Шаров, голова Правління ГО «Всеукраїнська асоціація працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, директор Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну» Валерій Булгаков, головний науковий співробітник Національної академії наук України Петро Лузан, депутат Вінницької міської ради Олександр Парвадов, генеральний директор будівельної кампанії «АзурГруп» Валерій Гулий, директори коледжів та технікумів.
За результатами обговорення було прийняте рішення до 20 червня на майданчику Міністерства освіти і науки провести широке громадське обговорення двох внесених альтернативних законопроектів про фахову передвищу освіту, для того, на засіданні Комітету прийняти взаємоузгоджене рішення та ухвалити закон до завершення роботи сесії парламенту (до 15 липня).
Також було вирішено підготувати звернення на Кабінет Міністрів України щодо вирішення питання забезпечення фінансування у повному обсязі технікумів та коледжів у 2018 році.
За результатами обговорення народні депутати України – члени Комітету ухвалили одноголосне рішення щодо наступного:
1.Інформацію Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М. щодо стану законодавчого забезпечення функціонування та розвитку закладів фахової передвищої освіти (що за установчими документами мають статус вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації) взяти до відома.
2.Рекомендувати Президентові України:
2.1.Внести зміни до пункту 2 Указу Президента України «Про Положення про національний заклад (установу) України» від 16 червня 1995 року № 451/95, передбачивши можливість виділення вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації, який раніше було приєднано до державного університету чи академії з статусом національного, в окрему юридичну особу зі збереженням цілісного майнового комплексу, який належав йому до приєднання.
3. Рекомендувати Верховній Раді України:
3.1.Прискорити розгляд законопроектів «Про фахову передвищу освіту» за №8321 внесеного 24.04.2018 р. народним депутатом України Марченком О.О. та 8321-1 внесеного 08.05.2018 р. народними депутатами України Кремінем Т. Д., Бриченком І.В. для прийняття відповідного рішення.
3.2.Підтримати проект Закону України 7506 від 18.01.2018 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державного фінансування вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за професією «артист балету».
4.Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
4.1.Розробити та затвердити Стратегію розвитку фахової передвищої освіти, яка визначатиме чіткий правовий механізм реалізації основних завдань системою закладів фахової передвищої освіти.
4.2. Вжити невідкладних заходів для забезпечення стабільного і достатнього фінансування у 2018 році державних закладів фахової передвищої освіти (вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації) як структурних підрозділів так і зі статусом юридичних осіб.
4.3.Розробити та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» у частині збільшення бюджетних призначень для технікумів та коледжів - структурних підрозділів університетів, академій та інститутів, а саме:
-за бюджетною програмою 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ – IV рівня акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» на суму 2921,8 млн. грн за загальним фондом державного бюджету та 626,9 млн. грн за спеціальним фондом;
-за бюджетною програмою 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» на суму 112,6 млн. грн за загальним фондом державного бюджету.
4.4.Затвердити відповідні нормативно-правові акти, насамперед перелік спеціальностей загальнодержавного значення за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та зміни до Бюджетного кодексу України і Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з метою забезпечення фінансування підготовки фахівців для загальнодержавних потреб, починаючи з 2018-2019 навчального року.
4.5.Прискорити затвердження нормативно-правових актів для формування та розміщення державного (для спеціальностей загальнодержавного значення) і регіонального замовлення фахівців, підготовку яких здійснюють технікуми, коледжі та прирівняні до них училища, зокрема, зміни до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 994-р».
4.6.Вжити заходів щодо недопущення закриття чи перепрофілювання технікумів, коледжів і прирівняних до них училищ (вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації) державної форми власності, що мають статус окремих юридичних осіб.
4.7.Запровадити дієве багатоканальне і багаторівневе фінансування закладів фахової передвищої освіти, за рахунок передусім державного бюджету та бюджетів місцевих громад, а також коштів громадських, благодійних і міжнародних організацій тощо, у рамках якого зокрема передбачити:
-державне фінансування капітальних видатків державних закладів освіти: технікумів, коледжів і прирівняних до них училищ;
-підвищення заробітної плати педагогічним працівникам технікумів, коледжів і прирівняних до них училищ, з метою встановлення соціальної справедливості та збереження престижності праці викладачів, які забезпечують фахову освіту;
-фінансування підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення у технікумах і коледжах, що є структурними підрозділами університетів, академій;
-фінансування за окремою державною програмою освітньої субвенції на здобуття загальної середньої освіти в технікумах і коледжах, що є структурними підрозділами університетів, академій;
-державну підтримку інших науково-обґрунтованих видатків для розвитку закладів освіти.
4.8.Увести зміни до Бюджетного кодексу України, запровадивши субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку кадрів у закладах фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти для забезпечення реалізації конституційного права громадян на освіту.
4.9.Внести зміни до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо надання відстрочки від призову на строкову військову службу студентам закладів фахової передвищої освіти заочної форми навчання.
4.10.Здійснити правове регулювання системи управління фаховою передвищою освітою з метою унормування розподілу повноважень з управління та контролю за діяльністю вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації між центральним і регіональними органами влади.
4.11.Забезпечити економічні методи стимулювання роботодавців у разі їх фінансових витрат, спрямованих на зміцнення навчально-матеріальної бази або інших видатків на підготовку кадрів у державних та комунальних закладах освіти, в тому числі, зменшення частини податку на прибуток.
4.12.Законодавчо встановити преференції для підприємців щодо надання оплачуваної навчальної практики та першого робочого місця кваліфікованим випускникам закладів освіти.
4.13.Вивчити питання та надати пропозиції щодо законодавчого врегулювання механізму та умов виведення зі складу державних вищих навчальних закладів технікумів і коледжів, що є їх структурними підрозділами.
4.14.Організувати опрацювання галузевими міністерствами та відомствами змін і доповнень до довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників з відповідним внесенням нових професій до Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010», залучивши до складу відповідних робочих груп представників закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти.
4.15.Сприяти розвитку державно-приватного партнерства та бізнес-партнерства з метою дієвого соціального діалогу у сфері фахової передвищої освіти.
4.16.Забезпечити ефективний прогноз основних напрямів розвитку людського капіталу, зокрема, шляхом:
-визначення пріоритетів економічного розвитку країни з метою завчасної підготовки професійних кадрів;
-забезпечення коротко- і середньострокового прогнозування розвитку ринку праці з метою складання та ведення балансів трудових ресурсів;
-формування середньострокової потреби у кваліфікованих працівниках за професіями і в регіональному розрізі для врахування при формуванні державного і регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.
5.Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:
5.1.Здійснити заходи щодо стандартизації змісту освіти, ліцензування та акредитації закладів фахової передвищої освіти, затвердивши відповідні нормативно-правові акти.
5.2.Продовжити термін дії чинних сертифікатів про акредитацію технікумів, коледжів та прирівняних до них училищ до моменту правового врегулювання акредитації закладів фахової передвищої освіти.
5.3.Розробити план заходів з реформування вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що здійснюють освітню діяльність за педагогічним і медичним напрямками для підвищення якісного складу педагогічних і науково-педагогічних працівників, модернізації навчально-матеріальної бази з метою збереження їх надбання та підвищення рівня надання освітніх послуг до першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, оскільки у кваліфікаційних вимогах до педагогічних працівників передбачено виключно наявність вищої освіти, а до працівників медичної галузі - переважно вищої освіти.
5.4.Для координації роботи та розвитку фахової передвищої освіти у складі Міністерства освіти і науки України створити структурний підрозділ фахової передвищої освіти.
5.5.Розробити та затвердити нормативно-правову базу для впровадження дуальної освіти на рівнях професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
5.6.Внести зміни до нормативних актів, що регламентують порядок фінансування технікумів і коледжів, які є структурними підрозділами вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації, з метою виділення окремих статей видатків на їх фінансування.
5.7.Розглянути питання та передбачити в умовах прийому до технікумів, коледжів і прирівняних до них училищ (ВНЗ І-ІІ р. а.) надання права особам, які мають стаж роботи не менше трьох років у відповідній галузі, вступати на заочну форму навчання з відповідної спеціальності за результатами фахових вступних випробувань (фаховий іспит, іспит з української мови).
6.Рекомендувати Міністерству економічного розвитку і торгівлі України:
6.1.При формуванні показників державного замовлення передбачити обсяг державного замовлення на підготовку фахівців за визначеними спеціальностями державного значення вищими навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації, що фінансуються за рахунок державного і місцевого бюджетів, а також фінансування за рахунок загального фонду державного бюджету на підставі державного замовлення двох державних вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, що мають статус окремої юридичної особи, де навчаються студенти з інвалідністю зі всієї України.
7.Рекомендувати обласним, Київській міській державним адміністраціям
7.1.Не допускати звуження автономії закладів освіти, яка полягає в їх самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності.
7.2.Здійснювати маркетингові дослідження регіонального ринку праці з метою визначення перспективних спеціальностей та проведення прогностичних заходів щодо розвитку навчальних закладів з урахуванням запитів ринку праці
7.3.Сприяти упровадженню елементів дуальної освіти та укладенню договорів між роботодавцями та закладами освіти про проходження практики та працевлаштування випускників, що допоможе подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, підвищить якість підготовки фахівців та забезпечить їх першим робочим місцем.
Другим питанням Комітет розглянув проект Закону про забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року та фіналу жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року в Україні (реєстр. № 8335 від 03.05.2018, н.д.В.Денисенко, А.Павелко).
Цей законопроект підготовлено для забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності Об’єднання європейських футбольних асоціацій (далі – УЄФА) та запобігання паразитичному маркетингу (амбуш-маркетингу) під час проведення фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року та фіналу жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року в Україні.
Недостатнє правове регулювання питань, пов’язаних із забезпеченням охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА у зв’язку з проведенням фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року та фіналу жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року в Україні, здійсненням цих прав, а також відносини з використання та захисту репутації УЄФА та чемпіонату є проблемою, що потребує розв’язання.
Прийняття проекту Закону дасть можливість на державному рівні удосконалити процес організації та проведення в Україні фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року та фіналу жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року шляхом врегулювання відносин з набуття УЄФА прав інтелектуальної власності, пов’язаних з проведенням цього чемпіонату, здійснення захисту та охорони цих прав, а також відносин з використання та захисту репутації УЄФА та самого чемпіонату.
Обговоривши зазначене питання, Комітет підтримав цей законопроект та прийняв одноголосне рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його у першому читанні за основу та в цілому, як закон.

Комментариев нет:

Отправить комментарий