пятница, 26 января 2018 г.

Який порядок атестації педагогічних працівників

Від компетентності адміністрації закладу освіти в питаннях атестації залежить, наскільки будуть:

·        успішними атестаційні заходи
·        обґрунтованими ухвалені рішення щодо педагогічних працівників.

Досі основний нормативний документ, що регламентує порядок атестації педагогічних працівників, — це Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затв. наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 (далі — Типове положення).

Істотних змін у порядку атестації не відбулося, хоч і в попередні роки набрали чинності такі важливі акти, як:
·        постанова КМУ «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння» від 23.12.2015 № 1109
·        Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.

Єдине, на 2019 рік обіцяють запустити механізм добровільної сертифікації педагогічних працівників. Сертифікований педагог матиме право не проходити атестацію — тобто її обов’язковість, по суті, відпаде.
Головні факти про атестацію як система заходів,
·        спрямована на всебічне й комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогів
·        може бути черговою або позачерговою
·        чергова відбувається кожні 5 років
·        існують підстави для перенесення чергової атестації

Кому присвоюють кваліфікаційні категорії
Порядок визначає, що право на присвоєння кваліфікаційних категорій мають педагоги-магістри, які обіймають такі посади:
·        вчитель
·        викладач
·        вихователь
·        соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами
·        соціальний педагог
·        логопед закладу охорони здоров’я та соціального забезпечення
·        завідувач логопедичного пункту
·        методист
·        педагог-організатор
·        практичний психолог
·        концертмейстер
·        художній керівник
·        вихователь-методист
·        музичний керівник
·        інструктор з фізкультури
·        інструктор з праці
·        інструктор слухового кабінету.

Як присвоюють педагогічні звання
Присвоєння педагогічних звань відбувається лише за поданням. Цей документ можуть скласти:
·        директор закладу освіти
·        педагогічна рада закладу
·        орган управління освітою.
Зазвичай подання про присвоєння педагогічного звання атестаційні комісії отримують до 10 жовтня. Це необхідно, щоб:
·        своєчасно включити таких педагогів до списку осіб, які будуть атестуватися у поточному навчальному році
·        організувати роботу атестаційної комісії для вивчення й оцінювання професійної діяльності висунутих кандидатур.
Чи можна після 10 жовтня?
Подання про присвоєння педагогічного звання працівникові, який проходить чергову або позачергову атестацію, можна направити атестаційній комісії і після 10 жовтня Наприклад, якщо працівника включили до атестаційних списків, але питання про присвоєння йому педзвання не порушували.
Приклад розв’язку ситуації  Учителя, якому за результатами попередньої атестації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», включено до списку осіб, які проходять чергову атестацію для присвоєння кваліфікаційної категорії. Під час вивчення професійної діяльності вчителя атестаційна комісія з’ясувала, що він:
·        тривалий час застосовує перспективні методи навчання й виховання
·        запровадив власні ефективні форми проведення навчальних занять
·        досягнув позитивної динаміки у вивченні навчальної дисципліни.
Такі відомості, сукупно з іншими, дають підстави вважати педагога гідним для присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист». Тому цілком правильно буде, якщо педагогічна рада чи директор школи звернуться з поданням про присвоєння вчителеві педзвання в межах одного атестаційного циклу, не відкладаючи це питання на наступний рік.
У такому разі рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «вчитель-методист» атестаційна комісія може  прийняти одночасно.
Такі дії не суперечать вимогам Типового положення, є логічними і раціональними, тому що:
·        заходи з вивчення професійної діяльності педагогічного працівника вже реалізовано і підготовлено необхідні документи
·        повторна атестація через рік буде невиправданим тягарем для самого педагога.
Натомість одночасне присвоєння кваліфікаційної категорії та педагогічного звання в такій ситуації заощадить час членів атестаційної комісії та позбавить педагогічного працівника необхідності проходити атестацію два роки поспіль, що справді є важким випробуванням.
Вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються
До 1 березня
Атестаційна комісія має отримати характеристики діяльності всіх педагогів, які проходять атестацію.
До 15 березня — за затвердженим графіком Атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються:
·        відвідує уроки (навчальні заняття), позаурочні (позанавчальні) заходи
·        вивчає рівень навчальних досягнень учнів із предмета (дисципліни), що викладає педагогічний працівник
·        ознайомлюється з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією освітнього процесу, тощо.
При оцінюванні роботи педагогів ураховують показники, ще свідчать про:
·        динаміку навчальних досягнень учнів за останні три роки
·        результати позаурочних досягнень учнів із навчальних предметів
·        використання сучасних освітніх технологій, зокрема й ІКТ, у процесі навчання та під час проведення виховних заходів
·        виконання функцій класного керівника
·        узагальнення й поширення власного педагогічного досвіду (проведення відкритих уроків, майстер-класів, семінарів тощо)
·        підвищення професійної кваліфікації
·        участь у діяльності професійних об’єднань.
Порядок атестації педагогічних працівників регулює Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930.
Атестаційні комісії відповідно до затвердженого графіку роботи вивчають педагогічну діяльність осіб, які атестуються, до 15 березня. Після цього терміну — ухвалюють відповідні рішення.
Ухвалення рішень атестаційними комісіями
Атестація педагогічних працівників має бути проведена у такі терміни:
·        до 1 квітня — атестаційними комісіями I рівня
·        до 10 квітня — атестаційними комісіями II рівня
·        до 25 квітня — атестаційними комісіями III рівня.
Атестаційні комісії I рівня створюють, зокрема, у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.
 Атестаційна комісія навчального закладу має право:
·        атестувати педагогічного працівника на відповідність
– займаній посаді
 – раніше присвоєній кваліфікаційній категорії
·        присвоїти кваліфікаційну категорію.
Окрім того, атестаційна комісія навчального закладу може приймати рішення про:
·        відповідність займаній посаді за умови виконання визначених заходів
·        невідповідність займаній посаді.
Свої рішення за результатами вивчення педагогічної діяльності працівників атестаційна комісія навчального закладу приймає до 1 квітня.
Також атестаційна комісія навчального закладу може порушувати клопотання перед атестаційними комісіями вищих рівнів про присвоєння педагогічному працівникові:
·        кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

·        педагогічного звання.
Картинки по запросу покрокова атестаціяКомментариев нет:

Отправить комментарий