пятница, 22 декабря 2017 г.

Рейтинг університетів за показниками Scopus 2017 року


Видавничою службою «УРАН», на замовлення Освіта.ua, здійснено наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських вищих навчальних закладів.
Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів та сотні книжкових серій.
Станом на квітень 2017 року до бази даних Scopus включено 136 вищих навчальних закладів України, що на 9 вищих навчальних закладів більше ніж у квітні 2016 року.
У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань.
Згідно з даними рейтингу, найвищий індекс Гірша серед університетів України мають Київський національний університет ім. Шевченка — 79 (73 у рейтингу 2016 року), Харківський національний університет ім. Каразіна — 60 (57) та Чернівецький національний університет ім. Федьковича — 51 (44).
Чертверту сходинку посів Львівський національний університет ім. Франка — 50 (46), що за рахунок більшої кількості публікацій та цитувань посунув на п’яте місце Одеський національний університет ім. Мечникова 50 (46).
Шосте місце посів НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" із показником 43 (38).
Донецький національний медичний університет ім. Горького (40), Дніпропетровський національний університет ім. Гончара (37) та НТУ "Харківський політехнічний інститут" (36) посіли 7,8 та 9 місце рейтингу відповідно.
Замикає першу десятку Національний університет "Львівська політехніка", що має 33 пункта за індексом Гірша.
Рейтинг ВНЗ України за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus

п/п
УстановаКількість публікаційКількість цитуваньІндекс Гірша
(h-індекс)
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка148026848379
2Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна83824067560
3Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича25471012251
4Львівський національний університет імені Івана Франка58232854750
5Одеський національний університет імені І. І. Мечникова27801402950
6НТУУ "Київский політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"58621311843
7Донецький національний медичний університет ім. Горького953605640
8Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара31841024937
9Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"2425855636
10Національний університет "Львівська політехніка"4278902533
11Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника436420832
12Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького681354432
13Сумський державний університет1688788731
14Український державний хіміко-технологічний університет712423630
15Національний медичний університет імені О.О.Богомольця467269930
16Ужгородський національний університет1660673729
17Донецький національний університет1708412927
18Харківський національний університет радіоелектроніки2143352726
19Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки449332523
20Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"866274923
21Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України265256723
22Національний університет "Києво-Могилянська академія"319221723
23Донецький національний технічний університет1107216023
24Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького328183323
25Національний університет біоресурсів і природокористування України504150519
26Харківський національний медичний університет230109019
27Національний авіаційний університет1360198017
28Донбаська державна машинобудівна академія336162615
29Одеський національний політехнічний університет707121315
30Національний університет харчових технологій28697715
31Хмельницький національний університет26994315
32Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля32999914
33Національний лісотехнічний університет України13097814
34Одеський національний медичний університет44888914
35Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького12257914
36Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського11180713
37Київський національний університет технологій та дизайну269168312
38Національна металургійна академія України87180012
39Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя28677412
40Запорізький національний технічний університет56876612
41Національний транспортний університет23268212
42Чернігівський національний технологічний університет21758312
43Придніпровська державна академія будівництва та архітектури17851112
44Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка13038512
45Криворізький національний університет19431212
46Запорізький державний медичний університет21058911
47Буковинський державний медичний університет56256311
48Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського19442211
49Одеський державний екологічний університет9936411
50Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова13231711
51Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика8067910
52Національний фармацевтичний університет36962110
53Київський національний університет будівництва і архітектури35654310
54Вінницький національний технічний університет43954210
55Івано-Франківський національний медичний університет4844110
56Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини8635810
57Луганський державний медичний університет7634210
58Київська школа економіки4633610
59Житомирський державний технологічний університет16133410
60Тернопільський національний економічний університет4295039
61Запорізька державна інженерна академія2684059
62Одеська державна академія будівництва та архітектури1013069
63Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова1232489
64Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка932309
65Сумський національний аграрний університет671849
66Донецький державний університет управління481819
67Харківська медична академія післядипломної освіти696068
68Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна1423668
69Запорізький національний університет2413448
70Приазовський державний технічний університет3913278
71Українська академія друкарства812838
72Луцький національний технічний університет2992658
73Херсонський державний університет1262118
74Одеська національна академія харчових технологій1311918
75Донбаська національна академія будівництва і архітектури501908
76Харківський національний автомобільно-дорожній університет561548
77Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка2052707
78Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського2992477
79Національний університет водного господарства та природокористування1822197
80Житомирський державний університет імені Івана Франка1221527
81Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба1361487
82Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова1561197
83Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова1962266
84Національний гірничий університет5162256
85Українська медична стоматологічна академія2192256
86Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу2231666
87Український державний університет залізничного транспорту771396
88Львівський державний університет безпеки життєдіяльності641386
89Українська інженерно-педагогічна академія1291286
90Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана1561246
91Київський національний торговельно-економічний університет1401156
92Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця1111116
93Міжрегіональна академія управління персоналом58806
94Міжнародний Соломонів університет481845
95Київський Медичний Університет УАНМ1861465
96Чорноморський національний університет імені Петра Могили741115
97Одеський національний морський університет811055
98Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова105855
99Національний університет фізичного виховання і спорту України28705
100Черкаський державний технологічний університет71605
101Міжнародний гуманітарний університет39774
102Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"42664
103Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка25604
104Львівський державний університет фізичної культури59544
105Кіровоградський національний технічний університет41344
106Харківський державний університет харчування та торгівлі35324
107Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка47973
108Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського13783
109Дніпродзержинський державний технічний університет106493
110Полтавський університет економіки і торгівлі65433
111Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет39393
112Київський славістичний університет7363
113Білоцерківський національний аграрний університет21213
114Полтавська державна аграрна академія44582
115Університет банківської справи55302
116Львівський торговельно-економічний університет5262
117Національний університет "Одеська морська академія"14222
118Мукачівський державний університет32182
119Уманський національний університет садівництва57162
120Маріупольский державний університет14152
121Київський Університет імені Бориса Грінченка17122
122Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка1382
123Харківський національний університет внутрішніх справ1372
124Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка1052
125Харківський національний університет будівництва та архітектури1142
126Національна академія Служби безпеки України7621
127Національна академія державного управління при Президентові України6191
128Одеська державна академія технічного регулювання та якості1271
129Державний університет інформатики і штучного інтелекту461
130Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого1051
131Університет економіки та права "Крок"551
132Таврійський державний агротехнологічний університет1231
133Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля1231
134Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва521
135Національний університет "Одеська юридична академія"611
136Львівський університет бізнесу та права21 

Рейтинг складено Видавничою службою «УРАН» на замовлення Освіта.ua (дані актуальні станом на 5 квітня 2017 року).
Індекс Гірша дорівнює N якщо науковець чи наукова установа опублікувала N наукових статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, а решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів. Наприклад, Київський національний університет ім. Шевченка має індекс, що дорівнює 79, це означає, що цим навчальним закладом було опубліковано 79 наукових статей, кожна з яких процитована щонайменше 79 разів. Інші ж статті Університету Шевченка були процитовані менш ніж 79 разів.
"Scopus" — бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих в наукових виданнях. База даних індексує більше 20 000 наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук. Також, до бази даних потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій та книжкових видань. Розробником та власником "Scopus" є видавнича корпорація "Elsevier". Дані "Scopus", окрім іншого, використовуються при складанні деяких рейтингів провідних університетів світу. Наприклад, Times Higher Education або QS World University Rankings.

Комментариев нет:

Отправить комментарий