понедельник, 4 октября 2021 г.

ІНТЕРВ'Ю

Атестація педагогічних працівників: готуємося до змінПоговоримо про атестацію педагогів в умовах реформування освіти.

Атестація педагогів – це комплексне оцінювання педагогічної діяльності, яке чітко регламентується законодавчою та нормативною базою. Але останнім часом було видано документи, які внесли суттєві зміни до цієї процедури. 

Як атестувати педагогів, не порушуючи їхні права та дотримуючися нормативних вимог? Як змінить механізм проведення атестації нове Положення, обговорення якого ще триває? Відповіді на ці запитання надала Наталія Понежа в межах свого вебінару «Як провести атестацію педагогічних працівників відповідно до законодавства, що змінюється».

Нормативно-правова база

Наразі атестація педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до:

Робота атестаційної комісії І рівня відповідно до чинної нормативної бази

Лекторка зазначила, що згідно з чинним Типовим положенням уже на початку навчального року необхідно провести низку заходів. Так, у вересні на нараді потрібно розглянути питання атестації та присвоєння педагогічних звань, переглянути (доопрацювати) перспективний план атестації педагогічних працівників. До 20 вересня необхідно видати наказ про створення атестаційної комісії та провести перше засідання. 

У жовтні з педагогами, які атестуються, варто опрацювати процедуру атестації та поговорити про їхні права. До 10 жовтня до атестаційної комісії подається список на чергову атестацію (із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації, а також подання про присвоєння педагогічних звань або про позачергову атестацію. До 20 жовтня проводиться засідання атестаційної комісії, затверджуються списки та графік засідань.

Із урахуванням застарілості та невідповідності деяких пунктів Типового положення новим освітянським документам, МОН розробило новий Порядок проведення атестації. Його громадське обговорення триватиме до 05.10.2021 на офіційному сайті установи, тож надати пропозиції та зауваження може кожен. Зверніть увагу: проєкт пропонує чимало інновацій!

Присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій та педагогічних звань

Кваліфікаційні категорії присвоюються педагогічним працівникам за умови наявності в них стажу роботи та освітнього рівня на посадах педагогічних працівників, зокрема: 

 • «спеціаліст» – 1 рік (кваліфікований робітник, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр, магістр (спеціаліст)); 
 • «спеціаліст ІІ категорії» – 3 роки (молодший бакалавр, бакалавр, магістр (спеціаліст)); 
 • «спеціаліст І категорії» – 5 років (бакалавр, магістр (спеціаліст)); 
 • «спеціаліст вищої категорії» – 7 років (магістр (спеціаліст)).

Педагогічні звання «старший учитель» та «вчитель-методист» присвоюються (підтверджуються):

 • спеціалістам І категорії та спеціалістам вищої категорії, які беруть участь у заходах із забезпечення якості освіти (або впровадження інновацій) або були визнані переможцями/лауреатами фахових конкурсів;
 • сертифікованим педагогічним працівникам незалежно від категорії.

Педагогічний працівник, який викладає два та більше навчальних предмети, атестується за кожним із них окремо (можливо робити це одночасно). Також визначено, що тарифні розряди присвоюються (раніше – встановлювалися).

Робота та повноваження атестаційних комісій І рівня

Головою комісії може бути будь-який член атестаційної комісії, який не атестується, а не лише директор закладу чи його заступник. Порядок голосування (відкрите чи таємне) визначається атестаційною комісією, проте не визначено категорії, які присвоюють комісії кожного рівня. 

Порядок проведення атестації 

У проведенні чергової атестації запропоновані наступні новації:

 1. Змінено строк затвердження списків на чергову атестацію, строки атестації та графік засідань – не пізніше 20 грудня (було – до 20 жовтня). Але не визначено строк подання списків на чергову атестацію (було – до 10 жовтня).
 2. Строки та напрями вивчення практичного досвіду роботи педагога, який атестується, затверджуються графіком (було – до 15 березня).
 3. Документи, що свідчать про майстерність та досягнення, можна подавати в паперовому та електронному виглядах (атестаційна комісія має визначити строк поданння та надати адресу електронної пошти). 
 4. Виключена характеристика діяльності педагогічного працівника в міжатестаційний період, яку має подавати керівник до атестаційної комісії.
 5. Присутність працівника на засіданні атестастаційної комісії не є обов'язковою (може бути довірена особа). Комісія може запросити вчителя письмово або електронною поштою (з повідомленням про отримання).
 6. Атестаційна комісія І рівня має прийняти рішення до 25 квітня (було – до 1 березня). Повідомлення про рішення та видача атестаційного листа відбувається впродовж трьох робочих днів під розпис (або електронною поштою) з повідомленням про отримання.
 7. Перенесення строку атестації відбувається за рішенням комісії (було – за заявою вчителя).

Позачергова атестація

Позачергова атестація може проводитися з ініціативи працівника не раніше ніж за 2 роки з дати попередньої атестації та за умови наявності необхідного освітнього рівня та стажу залежно від кваліфікаційної категорії; перемог у фахових конкурсах; здобуття освітньо-наукового ступеня; проходження сертифікації.

У разі зниження якості педагогічної діяльності позачергову атестацію може ініціювати керівник.

У цих випадках керівник/працівник має до 15 січня подати заяву на позачергову атестацію (було – до 10 жовтня). Атестаційна комісія затверджує список і строки проведення атестації, вносить зміни до графіку засідань. Відповідна інформація має бути оприлюднена на офіційному вебсайті закладу освіти впродовж 5 робочих днів.

Підвищення кваліфікації та сертифікація педагогічних працівників

У 2023 році та надалі мінімальний обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних працівників становить не менше ніж 150 годин або 5 кредитів ЄКТС.

Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації без урахування тривалості міжатестаційного періоду та вимог до освітнього рівня і стажу. 

Бажаєте дізнатися більше про права вчителів та атестацію окремих категорій педагогічних працівників? Неодмінно перегляньте вебінар!

ПОСИЛАННЯ НА ВЕБІНАРhttps://naurok.com.ua/webinar/yak-provesti-atestaciyu-pedagogichnih-pracivnikiv-vidpovidno-do-zakonodavstva-scho-zminyuetsya

Комментариев нет:

Отправить комментарий