вторник, 14 января 2020 г.

НА ЗАМІТКУ

Тривалість відпустки працівників освіти з 2020 року

Тривалість відпустки працівників освіти з 2020 року

Відповідно до постанови КМУ № 346 від 14 квітня 1997 року (зі змінами від 10.07.2019 року) право на щорічну основну відпустку мають керівні працівники закладів та установ освіти, навчальних частин інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з установами, організаціями, підприємствами незалежно від форм власності та їх галузевої належності.
Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам закладів освіти та навчальних частин інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної постановою КМУ № 346 від 14 квітня 1997 року, у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.
Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь.
Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам закладів освіти та навчальних частин інших установ і закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором.
Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості.
ТРИВАЛІСТЬ
щорічної основної відпустки працівників закладів та установ освіти

ПосадаТривалість щорічної основної відпустки, календарних днів
I. Заклади дошкільної освіти
1. Заклади дошкільної освіти (крім дитячих будинків, закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)
Директор, завідувач, вихователь-методист, інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог42
Вчитель-дефектолог, учитель-логопед56
Вихователь56
Асистент вихователя56
2. Дитячі будинки, заклади дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні) 
Директор*56
Завідувач*56
Заступник директора з навчально-виховної (виховної) роботи56
Вихователь56
Старший вихователь56
Вихователь-методист*56
Вчителі (всіх спеціальностей)56
Інструктор з праці56
Інструктор слухового кабінету56
Інструктор з фізкультури*56
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи*56
Музичний керівник*56
Практичний психолог*56
Соціальний педагог*56
*Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається відповідній категорії працівників закладів дошкільної освіти, зазначених у пункті 1 цього розділу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп.
II. Заклади позашкільної освіти
Директор*42
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи*42
Акомпаніатор*42
Вихователь*42
Екскурсовод*42
Завідувач відділу, лабораторії, кабінету*42
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи*42
Концертмейстер*42
Культорганізато*42
Методист*42
Педагог-організатор*42
Практичний психолог*42
Соціальний педагог*42
Старший вожатий*42
Художній керівник*42
*Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників закладів та установ освіти.
III. Заклади загальної середньої освіти, міжшкільні ресурсні центри (міжшкільні навчально-виробничі комбінати)
Директор*56
Завідувач філією56
Заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи56
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи 56
Акомпаніатор28
Вихователь*56
Вчителі (всіх спеціальностей)*56
Інструктор слухового кабінету56
Інструктор з праці56
Інструктор з фізкультури56
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи56
Майстер виробничого навчання42
Педагог-організатор56
Перекладач-дактилолог42
Помічник директора з режиму30
Практичний психолог*56
Соціальний педагог*56
Старший вожатий*56
Старший вихователь*56
Старший черговий з режиму30
Черговий з режиму30
Асистент вчителя, асистент вихователя56
*Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається також відповідним категоріям працівників, викладачам і концертмейстерам спеціалізованих мистецьких шкіл, мистецьких шкіл (художніх і музичних шкіл, шкіл естетичного виховання тощо).
IV. Заклади вищої освіти, заклади післядипломної освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти
Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу, проректор (заступник директора), вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що не виконують педагогічної роботи в цьому закладі вищої освіти, закладі післядипломної освіти28
Директор, директор (завідувач) філіалу, заступник директора, що не виконують педагогічної роботи в цьому закладі професійної (професійно-технічної) освіти42
Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу; проректор (заступник директора), діяльність якого безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом; вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що одночасно виконують в цьому закладі вищої освіти, закладі післядипломної освіти, закладі професійної (професійно-технічної) освіти педагогічну роботу обсягом не менш як 1/3 відповідної річної норми56
Завідувач відділення, майстерні, що одночасно виконують у цьому закладі професійної (професійно-технічної) освіти педагогічну роботу42
Акомпаніатор28
Викладач56
Педагог професійного навчання56
Вихователь42
Завідувач (начальник) навчально-методичного (навчального) кабінету, відділу, лабораторії42
Завідувач (начальник) навчально-виробничої (навчальної) майстерні42
Завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти42
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи42
Керівник фізичного виховання56
Концертмейстер56
Майстер виробничого навчання42
Методист42
Науково-педагогічний працівник56
Перекладач-дактилолог42
Практичний психолог56
Соціальний педагог56
Старший майстер28
Старший майстер, який працює у закладі професійної (професійно-технічної) освіти42
V. Навчально-методичні (методичні) кабінети (центри)
Директор, завідувач, начальник42
Завідувач лабораторії (кабінету)42
Заступник директора (завідувача, начальника), діяльність якого безпосередньо пов'язана з організацією навчальної (наукової, методичної) роботи42
Методист42
VI. Інші заклади освіти та установи, що провадять освітню діяльність
Завідувач логопедичного пункту42
Керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру56
Вчитель-дефектолог (вчитель-логопед, олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), практичний психолог, вчитель-реабілітолог інклюзивно-ресурсного центру56
Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації56
Консультант психолого-медико-педагогічної консультації56
Завідувач інтернату при школі28
Методист із складання кінопрограм фільмотеки28
Завідувач фільмотеки, заочного відділення школи, навчально-консультаційного пункту28
VII. Інші заклади та установи
1. Психіатричні (психоневрологічні), туберкульозні (протитуберкульозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети
Вихователь56
Вихователь-методист56
Вчителі (всіх спеціальностей)56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини56
Інструктор з праці56
Музичний керівник56
Логопед56
2. Лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, будинки дитини, відділення, палати, кабінети для дітей з розладами мови та слуху, з ураженням центральної нервової системи та розумово відсталих дітей
Вихователь56
Вихователь-методист56
Вчителі (всіх спеціальностей)56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини56
Інструктор з праці56
Музичний керівник56
Логопед56
3. Наркологічні, лепрозні (протилепрозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети
Вчителі (всіх спеціальностей)56
Інструктор з праці56
Логопед56
4. Інші дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, будинки дитини, відділення, палати, кабінети
Вихователь42
Вихователь-методист42
Вчителі (всіх спеціальностей)56
Інструктор з праці28
Музичний керівник42
Логопед56
5. Притулки для дітей
Завідувач56
Вихователь-методист56
Вихователь56
Практичний психолог56
6. Центри (відділення, відділи, кабінети) професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації інвалідів; ранньої реабілітації дітей-інвалідів
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, що одночасно виконує педагогічну роботу обсягом не менш 1/3 відповідної річної норми56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини56
Вчителі (всіх спеціальностей)56
Викладачі (всіх спеціальностей)56
Асистент вчителя-реабілітолога56
Педагог-організатор42
Педагог професійного навчання56
Педагог соціальний56
Майстер виробничого навчання42
Вихователь56
Вихователь-методист56
Методист42
Практичний психолог56
Логопед56
Культорганізатор42
Керівник музичний56
Керівник гуртка42
Інструктор з праці56
Інструктор з фізкультури56
7. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей
Директор56
Вихователь-методист56
Вихователь56
Практичний психолог56
Музичний керівник56
VIII. Науково-дослідні та інші наукові установи і організації.
Науково-дослідні та наукові підрозділи установ, організацій, підприємств
Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий (головний, провідний, старший) співробітник Національної академії наук, Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної академії мистецтв:  
які мають науковий ступінь доктора наук56
які мають науковий ступінь кандидата наук42
не мають наукового ступеня28
Інші наукові працівники незалежно від наявності наукового ступеня28
Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий співробітник, інші наукові працівники галузевих науково-дослідних та інших галузевих наукових установ і організацій, а також науково-дослідних та наукових підрозділів установ, організацій, підприємств28

Комментариев нет:

Отправить комментарий