понедельник, 11 января 2021 г.

 

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Діяльність педагогів, які атестуються

Карантин карантином, а атестацію ніхто не відміняв. Зараз маєте час упорядкувати атестаційні документи. Чому варто зайнятися цією справою? Бо перевіряльники запитають, які документи з атестації є, а яких немає, і перевірять, чи правильно ви їх оформили У вересні Ви створили атестаційну комісію, у жовтні атестаційна комісія затвердила списки педагогічних працівників, які атестуються, і графік роботи атестаційної комісії.

До 1 березня складіть характеристики діяльності працівників, а в кінці квітня оформте атестаційні листи та проведіть заключте засідання атестаційної комісії. На нашу думку, саме грудень-лютий — «активні» місяці вивчення педагогічної діяльності працівників, які атестуються. Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня має вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються, відвідавши уроки, позаурочні заходи, вивчивши рівень навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомившись з даними про участь педагогічного працівника в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо (Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН від 06.10.2010 № 930).

Урахуйте під час вивчення діяльності педагогічних працівників: чи є позитивна динаміка навчальних досягнень учнів за останні три роки; які результати позаурочних досягнень учнів із навчальних предметів; чи використовують сучасні освітні технології, зокрема інформаційно-комунікаційні, у процесі навчання та під час проведення виховних заходів; як виконують функції класного керівника; як узагальнюють і поширюють власний педагогічний досвід (проводять відкриті уроки, майстер-класи, семінари тощо); як підвищують професійну кваліфікацію; чи беруть участь у діяльності професійних об’єднань.

А також — організуйте індивідуальні бесіди з учителями, які атестуються; складіть графіки відкритих уроків та виховних заходів, проведіть анкетування педагогів, батьків та учнів. Для чого? Педагогів, щоб з’ясувати рівень компетентності, взаємини у колективі, вміння працювати з учнями, співпрацювати з учителями-«предметниками», класними керівниками тощо. Батьків, щоб дослідити, чи необхідно налагоджувати співпрацю, надати педагогічну допомогу, професійно орієнтувати учнів тощо. Учнів, щоб з’ясувати їхні думки щодо доступності викладення матеріалу, вміння учителів зацікавити, готовність прийти на допомогу, об’єктивності оцінювання навчальних досягнень тощо. Анкетування дасть змогу педагогам проаналізувати свої досягнення за міжатестаційний період, простежити динаміку власного професійного зростання, визначити пріоритети на майбутнє та ґрунтовно підготуватися до засідання атестаційної комісії. Водночас воно розвиває навички самоаналізування, самодіагностування та самооцінювання професійної діяльності. Організуйте творчі звіти педагогічних працівників на засіданнях методичних об’єднань, педагогічної ради, щоб успішно провести атестацію педагогів 2021.

Комментариев нет:

Отправить комментарий