четверг, 18 апреля 2019 г.

Інноваційні технології

Технологія майндмепінгу з додатком Coggle

    Використання ментальних карт у навчальному процесі є досить результативним, адже вони сприяють ефективному конспектуванню лекцій, кращому запам’ятовуванню матеріалу, підготовці матеріалу з певної теми, допомагають розв’язувати творчі завдання, проводити тренінги.
   Технологію ментальних карт можуть використовувати як учні, так і викладачі. Наприклад, за допомогою ментальних карт можна розробляти план заняття, чи виступу.
  Майндмеппінг — це техніка зручного запису та систематизації інформації. Ментальні карти використовують для створення, візуалізації, структуризації й класифікації ідей, а також як засіб для навчання, організації діяльності, розв’язування задач, ухвалення рішень, під час написання статей.
  Ментальна карта (або карта розуму, карта пам’яті, інтелект-карта, англ. Mind map) — це діаграма, на якій відображено слова, ідеї, завдання або інші елементи, розташовані радіально навколо основного слова або ідеї.
  В основі цієї техніки — принцип «радіантного мислення», що є різновидом асоціативного мислення. Відправним пунктом побудови асоціацій є центральний об’єкт. Подібний спосіб запису дає змогу карті пам’яті необмежено збільшуватися й доповнюватися.
  Засновником терміна «ментальна карта» був Девід Осубел. У подальшому вчення було розвинуто у працях Джозефа Новака та Тоні Бьюзена. Останній писав, що інтелект-карти «є зовнішню «фотографію» складних взаємин думок у конкретний момент часу. Вони дають мозку можливість краще «побачити себе збоку», значно вдосконалюють усі розумові навички, підвищують компетентність, додають життю радості, впорядкованості та задоволення».
  Під час своїх досліджень Т. Бьюзен дійшов висновку, що спосіб сприйняття текстової інформації не є оптимальним. За його твердженням, читання сторінки зліва направо та зверху вниз здається людському мозку штучним, адже він улаштований так, що сприймає інформацію не лінійно й одразу цілком. Ментальні карти є альтернативним прийомом лінійному запису тексту. Результативним виявилося застосування ментальних карт під час «мозкового штурму» — для пошуку та генерації нових ідей, запам’ятовування, структурування.
  Головна перевага ментальних карт — можливість охопити картину в цілому та впорядковано відобразити свої думки. Побудова ментальної карти допомагає розкласти матеріал «по поличках» і запам’ятати його.

Інтелект-карти Coggle: покрокова інструкція

  Існує багато різних онлайн додатків для створення карт знань, проте найкращий з них — це Coggle. Він безкоштовний та простий у використанні, допомагає реалізувати творчий потенціал.
  За допомогою сервісу ви зможете швидко створювати красиві ментальні карти, ділитися ними з друзями та колегами, а також разом працювати над ними. Програма досить проста у користуванні, тому учні легко зможуть опанувати її.

Правила створення ментальних карт

1. Основне поняття інформаційної моделі (об’єкт уваги) сфокусовано в центрі.
2.Теми та ідеї, пов’язані з основним поняттям, розходяться від центру.
3. Гілки пояснено і позначено ключовими словами й образами.
4. Ідеї наступного порядку (рівня) також зображено у вигляді гілок, що відходять від центральних гілок, і т. ін.
Створення карт знань передбачає:
 • обов’язкову наявність центрального образу;
 • ієрархію зв’язків;
 • послідовність викладення змісту за номерами;
 • використання графічних образів;
 • лаконічність та чіткість викладення думок;
 • одне ключове слово (словосполученню) на кожній лінії;
 • поєднання різних змістовних блоків ієрархії за потреби;
 • відмежування різних змістовних блоків за потреби граничними лініями;
 • використання рисунків-символів образу для посилення змісту.

Приклади інтелект-карт

  Ментальна карта «Загальна характеристика Сонячної системи»
 Ментальна карта «Основні положення МКТ»

Найпоширеніші способи застосування карт знань

1. Навчання:
 • створення ясних і зрозумілих конспектів лекцій;
 • максимальна віддача від прочитання книг / підручників;
 • написання рефератів, проектів, дипломів.
2. Запам’ятовування:
 • підготовка до іспитів;
 • запам’ятовування списків: що зробити / кому зателефонувати.
3. Презентації:
 • можливість за менший час надати більше інформації у вигляді, кращому для розуміння й запам’ятовування;
 • проведення ділових зустрічей і переговорів.
4. Планування:
 • управління часом: створення плану на день, тиждень, місяць, рік;
 • розроблення складних проектів.
5. «Мозковий штурм»:
 • генерація нових ідей, творчість;
 • колективне розв’язання складних завдань;
 • ухвалення рішень;
 • чітке бачення всіх «за» і «проти»;
 • ухвалення зваженого і продуманого рішення.
У сучасному світі з чималим потоком інформації застосування ментальних карт у навчанні може дати величезні позитивні результати, оскільки діти вчаться вибирати, структурувати та запам’ятовувати ключову інформацію, відтворювати її в подальшому. Ментальні карти допомагають розвивати креативне й критичне мислення, пам’ять і увагу, а також роблять процес навчання цікавішим і результативнішим.

Комментариев нет:

Отправить комментарий