четверг, 10 ноября 2022 г.

ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА📏


  Підвищення кваліфікації завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти «Впровадження інноваційних технологій в  освітній процес»

   Форма  Очна/дистанційна (онлайн)
  Орієнтовні терміни проведення та тривалість навчання (годин) 24-25 листопада (2 дні, 16 годин)

  Ознайомлення з інформаційно-ресурсним забезпеченням освітнього процесу в умовах диджиталізації суспільства, особливостями ліцензування та акредитації, сучасними вимогами до навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; особливостями підготовки за дуальною формою здобуття освіти, організацією практичної підготовки здобувачів відповідно до вимог сучасного виробництва,  створенням та веденням корпоративних і індивідуальних сайтів педагога, проєктуванням та створенням електронних підручників і посібників, кращими педагогічними практиками, профілактикою та подоланням синдрому професійного вигорання педагога
  Комментариев нет:

Отправить комментарий