четверг, 10 ноября 2022 г.

 Радимо прочитати📕

   Посібник присвячено аналізу сучасних тренінгових технологій в галузі освіти. Висвітлено історичний контекст та теоретико-методологічні засади психологічних тренінгів в освіті, проаналізовано наукові дослідження тренінгових технологій, акцентовано на актуальності адміністративного коучингу в освіті. Проаналізовано історію розвитку освітнього психологічного руху: Т-групи, тренінги сенситивності, терапевтичні групи, відмінності у структурі тренінгових і терапевтичних груп, психокорекційні групи, групи зустрічей, балінтовські групи тощо. 

  Окрему увагу приділено комунікативній складовій тренінгів в освіті: соціокомунікативним стилям тренера, моделям взаємодії учасників тренінгів та оцінки їх ефективності. У методичних аспектах організації тренінгової роботи в освітній галузі, висвітлено етапи розробки тренінгових програм, цілі та завдання тренінгів, їх сценарії, відповідальність і особистість тренера, стадії розвитку тренінгових груп і мотивація участі в освітніх тренінгах. Висвітлено актуальні психологічні тренінги в освітній галузі, зокрема проаналізовано тренінгові технології в освіті під час активної фази війни, психологічні тренінги для керівників закладів освіти, тренінги комунікативної компетентності педагогів і профілактики їх професійного вигорання. 

   Посібник адресовано широкому колу як практичних психологів, так і педагогів, соціальних працівників та усіх, хто цікавиться психологією тренінгової роботи.
Комментариев нет:

Отправить комментарий