среда, 3 июля 2019 г.

НА УРОК. ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
Що таке компетентнісна освіта та з чого вона складається.
Кожен учитель хоче, щоб його учні у дорослому житті були успішними людьми та кваліфікованими фахівцями. Для цього потрібно не лише мати ґрунтовні знання зі шкільних предметів, а й уміти навчатися протягом життя та ефективно застосовувати набуту інформацію. Саме на це орієнтована компетентнісна освіта.
Компетентнісна освіта спрямова на формування в учнів компетентностей як проявів обізнаності дитини у певних питаннях, умінь практичного застосування знань, ціннісного ставлення до себе, оточуючих та навколишнього середовища. Поговоримо про ключові компетентності, які необхідно мати людині ХХІ століття. 

Спілкування державною мовою

Передбачає наявність уміння грамотно висловлюватися в усній та письмовій формі, чітко та зрозуміло виражати свої думки, демонструвати почуття та сприймати факти. Також важливо, щоб учні навчилися застосовувати мовні навички відповідно до ситуації: вдома, у школі, серед однолітків.  
Що ж потрібно робити, аби учні володіли державною мовою на високому рівні? Щоденне спілкування українською - перший крок до опанування державної мови. А як щодо перегляду мультфільму чи кінострічки українською?  

Спілкування іноземними мовами

Світ стрімко розвивається, глобалізаційні процеси вимагають володіння іноземною мовою на доволі високому рівні. Необхідно добре розуміти добре розуміти іноземну мову, а також уміти висловлювати власні думки та почуття. Знання іноземної мови стає важливою життєвою навичкою. Наприклад, необхідно не лише вчити граматику та перекладати тексти, а й уміти обговорювати нагальні питання: фільм, який нещодавно вийшов у кінотеатрах чи останні новини.

Математична грамотність

Це не лише знання формул та теорем, це вміння використовувати ці знання на практиці. Що це передбачає? Застосування процедурних та логічних компетентностей: розв’язування типових задач, побудову алгоритму дій, використання знань з геометрії, а також дедуктивного підходу до розв’язання задач та пошуку логічних помилок.  
Розвивайте просторову уяву учнів. Намалюйте разом із дітьми натюрморт чи казковий палац. А як щодо вправ із дедукції? Спробуйте разом зі школярами розповісти історію якоїсь речі, як це робив Шерлок Холмс.

Обізнаність у природничих науках та технологіях

Учні мають розумітися на процесах, які відбуваються у природі, та знати, як застосувати сучасні технології на практиці. Також ця компетентність передбачає, що діти вміють застосовувати наукові методи, аналізувати інформацію та збирати дані. Застосуйте метод спостереження. Наприклад, запропонуйте прослідкувати за змінами погоди чи запросіть школярів до музею. А потім обговоріть та проаналізуйте отриману під час цього спостереження інформацію.

Інформаційно-цифрова компетентність

Передбачає наявність уміння шукати, обробляти та створювати інформацію, а також критично осмислювати отримані дані. Безперечно, сучасна людина має бути медіаграмотною. Не останню роль тут відіграє розуміння етики роботи з інформацією: учні мають знати, що таке авторське право та інтелектуальна власність.Інформаційно-цифрова компетентність безпосередньо пов'язана із вмінням працювати з базами даних.
Щоб створювати інформацію, діти мають навчитися висловлювати свої думки та обстоювати власну позицію. Проведіть із учнями обговорення певного важливого для них питання. Це навчить дітей основам дискусії та сприятиме формуванню навичок аналізу отриманої інформації.

Уміння вчитися протягом життя

Це здатність та вміння отримувати і засвоювати нові знання, формувати нові навички. Учень має розуміти, як вибудувати власну навчальну траєкторію, визначати цілі отримання знань та шляхи їх досягнень. У пригоді тут стане вміння працювати зі значними обсягами інформації.
Працювати з великою кількістю даних допоможуть хмарні технології. Завдяки їм учні навчаться систематизувати дані. Добре, коли багато знаєш. А ще краще, коли знаєш, де знайти потрібну інформацію.  

Соціальні та громадянські компетентності

Потрібно сформувати в учнів навички досягнення компромісу, ефективної комунікації, роботи у команді. Важливо, щоб дитина набула моделі поведінки, необхідні для соціальної активності та громадського життя. Громадянська компетентність передбачає, що учні зрозуміли та усвідомили принципи і засади демократичного суспільства, знають про свої права та обов'язки, а також наслідки їх порушення.
Щоб ефективно взаємодіяти з соціумом,  школярам слід навчитися спілкуватися та працювати у команді, зокрема, в межах свого класу. Так, у пригоді стануть вправи, орієнтовані на тімбілдінг та проектну роботу. Наприклад, можна запропонувати учням зняти фільм про свій клас або виконати проект із фізики.

Підприємливість

Ця компетентність передбачає ініціативність та створення нових ідей, а також навички втілення в життя запланованих проектів і здатність досягати економічного та соціального успіху. Важливими чинниками успіху є самомотивація та вміння чітко сформулювати мету, наявність внутріньої дисципліну до її досягнення.
Проведіть з учнями бесіду про те, ким вони хочуть стати у майбутньому та які ресурси вони для цього мають. Чим чіткіше діти сформулюють свої плани, тим ефективніше досягатимуть успіху на шляху до своєї мети.

Загальнокультурна грамотність

Учні мають сформувати власні мистецькі смаки та розуміти твори мистецтва, орієнтуватися у різних напрямах та культурних періодах. У межах цієї компетенції діти  отримують глибоке розуміння національної ідентичності, яка стає засадою поваги до культурного вираження інших людей.
Запрошуйте дітей на віртуальну екскурсію кращими музеями світу та пропонуйте брати участь у різноманітних конкурсах, наприклад, літературних. Це допоможе розвинути естетичні смаки ваших учнів.

Екологічна грамотність і здоровий спосіб життя

Компетентність, яка передбачає раціональне природокористування, екологічну безпеку та бажання дотримуватися здорового способу життя. Проведіть виховну годину, на якій ви можете з учнями переглянути мультфільм, присвячений екологічній тематиці, або провести мозковий штурм для визначення шляхів і способів порятунку природи.
Важливо, щоб учні розуміли, як вони можуть застосувати інформацію на практиці, щоб шкільні знання не йшли окремо від реального життя та були дійсно цікавими. Зараз актуальніше знати, де знайти потрібну інформацію, ніж мати теоретичні знання. Формування компетентностей безпосередньо пов'язане із формуванням необхідних (або певних?) навичок. А як формуються навички? Так, через повторювану діяльність.
Світ змінюється. Підготовка сьогоднішніх школярів, які за декілька років стануть дорослими фахівцями, має враховувати зміни в інформаційному просторі та технічні можливості з інформацією. Сучасна освіта повинна відповідати вимогам часу та готувати компетентних фахівців, які вмітимуть вчитися, працювати з великими обсягами інформації та ефективно застосовуватимуть новітні технічні досягнення.

Комментариев нет:

Отправить комментарий