четверг, 26 сентября 2019 г.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Три прийоми для активізації навчання учнів на будь-якому уроці

1. Асоціативна схема

«Асоціативна схема» – спеціальний прийом, який дозволяє структурувати кіпу програмного теоретичного матеріалу та виявити причинно-наслідкові зв'язки.
Головна мета прийому – «розкласти по полицях» вивчені поняття та осягнути, що від чого залежить і як пов'язане між собою.
Такий вид роботи добре пропонувати учням на підсумковому уроці з теми, при повторенні матеріалу або ж у вигляді командного змагання.
Принцип виконанняВчитель надає добірку понять з вивченої теми або лише опорну фразу.
У першому випадку необхідно створити схему, яка зможе ввібрати максимальну кількість слів, запропонованих вчителем, а в другому – дібрати якомога більше асоціацій до опорного поняття.
Суть прийому: всі елементи в схемі мають бути пов'язані між собою за єдиним принципом. Наприклад, схема асоціацій може бути побудована за принципами «ціле – частини», «причина – наслідки», «засіб – результат» тощо.
Запроваджувати такий прийом роботи можна в якості як індивідуального, так і групового завдання.
ПрикладНа уроці географії можна запропонувати такий приклад завдань:
Завдання 1: складіть схему з термінів, які пов'язані з поняттям «карта». Урахуйте, що зав'язки мають бути різнорівневими.
Приклад відповіді: складена нижче схема побудована за принципом «ціле-частини».

Завдання 2: Із наданих понять створіть схему, яка охоплюватиме максимальну їх кількість та обґрунтуйте свою позицію.
Поняття: флюгер, кліматичні пояси, теплові пояси, температура, кулеподібна форма Землі, мезосфера, азот, кисень, кліматичні пояси.
Приклад відповіді: Запропонована нижче схема побудована за принципом «причина-наслідок».
Сонячні промені, потрапляючи на поверхню кулеподібної форми Землі, утворюють різний кут падіння сонячних променів. Кут падіння сонячних променів обумовлює різну температуру по поверхні Землі. В свою чергу, території з різною температурою утворюють теплові пояси. В кожному тепловому поясі міститься декілька кліматичних поясів.
Критерії оцінюванняПри індивідуальній роботі можна обрати таку шкалу:
КритеріїБал
Кожен елемент у схемі0,5
Наявність різнорівневих зв’язківдо 1
Якість оформленнядо 1
Цілісність та логічністьдо 1
Обґрунтованістьдо 2
Загальний балмаксимум 12
В цьому завданні може бути менше елементів схеми, але вони мають бути складнішими. В такому випадку доцільніше збільшити кількість балів за кожен добраний елемент і за обґрунтування побудови схеми.
При груповій формі роботи доцільно додатково передбачити такі критерії як:
 • згуртованість команди, тобто залучення всіх членів колективу до участі у роботі;
 • виконання завдання в умовах найменшої галасливості;
 • швидкість.
Останні критерії можна формалізувати у вигляді штрафних чи, навпаки, бонусних балів.
РефлексіяПідбиваючи підсумки роботи, варто зазначити, що такий спосіб роботи допомагає осягнути взаємопов`язаність понять з вивченої теми. А кожен учень вчиться не тільки систематизувати, але і аргументувати власну позицію у побудові схеми за певною логічною ознакою. Також такий тип роботи сприяє формуванню навички виділення саме необхідних даних з інформаційного шуму.

2. «Збери слово вірно»

Такий прийом призначений для набуття навички виявлення розсіяної або спотвореної під час передачі інформації.
Принцип виконанняУчням пропонуються певні терміни чи поняття, літери в яких знаходяться у довільному порядку. Цей прийом нагадує відому з дитинства гру «кубики», де з перемішаних елементів треба зібрати будь-яке, а в даному випадку цілком конкретне, слово.
Важлива умова: необхідно уважно перевірити, щоб літери у переробці та у вихідному слові збігалися за кількістю і типом, всіх вистачало і не було зайвих. Також до кожного зашифрованого слова доречно додати підказки основних ознак об'єкта, про який йдеться.
ПрикладНа уроці природознавства можна запропонувати такі переробки:
 • ксорпомік – за допомогою цього можна побачити найдрібніших представників живої природи (вірна відповідь: мікроскоп);
 • кірза –  складається з розпечених газів (вірна відповідь: зірка);
 • фесібора – складається з рослин, тварин, комах, грибів тощо (вірна відповідь: біосфера);
Критерії оцінюванняГоловний критерій – складність завдання, тому чим більша кількість букв, відповідно, тим вищий бал. При командній роботі доцільно ввести додатковий критерій – згуртованість.
При індивідуальній роботі можна обрати таку систему оцінювання:
Кількість букв у словіКількість балів
1-41
5-62
7-83
9 і більше4
При груповій роботі загальний бал виставляється не учневі, а всій команді. Окрім того, у випадку командної роботи, такий прийом доцільно використовувати як один із етапів загального змагання.
РефлексіяВарто звернути увагу учнів, що на відміну від підручників, де все систематизовано, у житті цінні крихти інформації розкидані без будь-якого порядку. А дійсність часто ставить завдання знайти, відокремити та скомпонувати цінні біти інформації.

3. «Навіщо це»

Такий прийом роботи варто запроваджувати з метою перевірки засвоєння не тільки всього масиву термінів і понять з теми, але і усвідомлення їх практичного значення. Окрім того, у такий спосіб у школярів формується вміння швидко та ситуативно переключати увагу в умовах змагання (командного чи ланцюжком).
Принцип виконанняУчні мають пояснити, для чого використовується або які функції виконує певне поняття з теми, яка вивчається.
Важлива умова: помилкою вважаються відповідь типу «поняття чи термін – це». Сенс такого виду роботи полягає саме в тому, щоб вміти пояснити корисність і практичне застосування певного об'єкта.
Даний прийом можна запровадити у таких формах роботи:
При роботі у складі команди (тип А):Командне змагання між групами класу, в ході якого команди одна одній поперемінно дають завдання пояснити щось з практичної точки зору, але після того, як відповіли на запитання супротивника. Перша помилка одразу визначає переможця у грі.
При роботі у форматі ланцюжка (тип Б):Учні ланцюжком відповідають на питання попереднього участика і пропонують своє поняття. Той, хто помиляється з відповіддю або не може запропонувати відповідне слово – вибуває з гри.
При індивідуальній роботі (тип В):Використовуючи цей прийом, можна запропонувати формат перевірочної роботи. У такому випадку учень отримує певну кількість понять від вчителя і самостійно опрацьовує їх у зошиті.
ПрикладНа уроці математики серед загальної добірки можна включити наступні поняття, а відповідь на них виглядатиме таким чином:
 • відсотки – використовується для визначення долі чогось у порівнянні з цілим.
 • пропорція – дозволяє виявити співвідношення окремих частин чогось між собою;
 • множення – використовується для визначення кінечної суми, яка складається з однакових частин;
 • градус – дозволяє виявити розмір кута на площині;
 • координати – за допомогою них можна виявити місцеположення окремої точки на певній площині.
Критерії оцінюванняПри формі роботи типу А можна обрати таку систему:
КритеріїКількість балів
Перемога команди12
Штрафи
Незгуртованість групи-1
Невичерпні відповіді-1
Участь не всіх членів колективу у командній роботі-1
Не чіткі відповіді-1
Галасливість команди-1
Невміння самоорганізуватися-1
Так учні переможеної команди не отримують оцінок, а представники команди-переможниці отримують однаковий бал.
Якщо всі умови дотримані, то всі учні команди отримують за роботу на уроці 12 балів. Якщо ж гра була стислою (2-4 кола) і не всі умови були дотримані, в такому випадку невиконання кожної з них перетворюється на штрафний бал. Він віднімається від загальної оцінки кожного учасника команди. Таким чином у разі порушення всіх умов максимальний бал команди-переможниці може скласти всього 6 балів.
При формі роботи типу Б:
Кожен учень, який помилився вибуває з ланцюжка і, відповідно, не отримує оцінки. Той, хто залишився останнім отримує 12 балів, попередній – 11, третій з кінця – 10 і далі за цим принципом.
При формі роботи типу В:
Учневі пропонується 11 понять. У разі якщо він не надасть жодної правильної відповіді, то отримує 1 бал. Кожна вірна відповідь збільшить оцінку учня на 1 бал.
РефлексіяФорма роботи типу А:
«Один за всі та всі за одного» – головний сенс командної роботи. Команда і виграє і програє разом. Тому кожен учень може зробити свій внесок як на загальне покращення, так і погіршення командного балу.
Так, занадто активний учень, який не дає змоги відповісти іншим членам команди, та учень, який відмовляється від участі у процесі, обов'язково відберуть у своєї команди бали. А вміння працювати разом, організованість та згуртованість кожному принесе перемогу.
Форма роботи типу Б:
Задача учня не тільки миттєво реагувати, але і встигати надати правильну відповідь. В іншому випадку він вибуває з гри та отримує зовсім не ту оцінку, на яку розраховував.
Форма роботи типу В:
Кожна відповідь має бути не тільки влучною, але і лаконічною, адже вона впливає на загальний результат роботи.

Комментариев нет:

Отправить комментарий